Ruang Pameran

Author: SK Parit Jawa Muar / Label:

 Perkahwinan

 Adat Resam dan Budaya

 Alatan Perkahwinan

 Hubungan Masyarakat Setempat.

 Adat Resam dan Budaya

 Ruang Dapur Lama.

 Adat Resam dan Budaya Setempat.

 Adat Resam dan Budaya Setempat.

 Alat Muzik Tradisional.

 Makanan Tradisonal

 Alat Muzik Tradisoonal.

 Peti Simpanan Pakaian.

 Jenis-jenis alat muzik tradisional.

Permainan Tradisional

Bilik Tayang Galeri SejarahKoleksi Gelari Sejarah

Author: SK Parit Jawa Muar / Label:


Dikuasakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini